De la 1 iunie 2023 intra in vigoare noi reglementari pentru firmele din industria IT care aplica scutirea de impozit pe veniturile din salarii

Noile reglementari au fost oficializate prin Ordinul nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator publicat in Monitorul Oficial din data de 02.05.2023 si care se aplica incepand cu data de 01.06.2023.

Ce aduce nou acest Ordin fata de Ordinul precedent?

Iata mai jos modificarile:

 1. Principala modificare se refera la extinderea scutirii de impozit pentru angajatii IT din domeniul public:

Astfel, angajatii din institutiile publice, astfel cum sunt ele definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si din institutiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, pentru perioada in care desfasoara activitati de creare de programe pentru calculator, potrivit competentelor si atributiilor specifice prevazute in fisa postului sau in orice alt act juridic care stabileste atributiile de serviciu ale angajatului, beneficiaza de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, daca sunt indeplinite cumulativ conditiile:

 • postul face parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel putin unul dintre urmatoarele domenii, evidentiat in organigrama angajatorului: tehnologia informatiei si a comunicatiilor, inteligenta artificiala si tehnologii digitale emergente, administrare fiscala in format electronic, baze de date, servicii de e-guvernare si transformare digitala;
 • detin o diploma de licenta obtinuta in urma finalizarii unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata sau in urma finalizarii ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, sau detin o diploma de bacalaureat si urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa;
 • atributiile specifice sunt prevazute in fisa postului sau in orice alt act juridic care stabileste atributiile de serviciu ale angajatului.

Prin exceptie, in cazul institutiilor publice, postul alocat desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator poate face parte si din categoria celor infiintate in afara organigramei, potrivit legii.

Posturile alocate desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator se stabilesc prin act administrativ al conducatorului institutiei publice.

Conducatorul institutiei publice, in vederea acordarii facilitatii fiscale pentru angajatii mentionati anterior, prevede in fisa postului sau in orice alt act juridic care stabileste atributiile de serviciu ale angajatului cel putin una dintre activitatile prevazute la sectiunea 2 din anexa la Ordinul nr. 20.463/2023.

Se va tine o evidenta distincta a activitatilor angajatilor mentionati anterior, care se va realiza lunar, pe perioada in care se desfasoara efectiv activitatea de creare de programe pentru calculator, in vederea acordarii facilitatii fiscale. Modalitatea in care se evidentiaza activitatea desfasurata lunar se stabileste prin act administrativ al conducatorului institutiei publice.

 • A fost introdusa in Lista cuprinzand ocupatiile specifice activitatilor de creare de programe pentru calculator, o noua ocupatie si anume: Inginer de dezvoltare a produselor software, care desfasoara activitati de analiza si evaluare a cerintelor pentru aplicatiile informatice existente sau noi si pentru sistemele de operare: proiectare, dezvoltare, testare si intretinere a solutiilor software pentru satisfacerea acestor cerinte.

Astfel, ocupatiile pentru care angajatii din mediul privat cat si de stat vor fi scutiti de impozitul pe veniturile de salarii, sunt:

– Analist

– Inginer de sistem in informatica

– Inginer de sistem software

– Manager de proiect informatic

– Programator

– Proiectant de sisteme informatice

– Programator de sistem informatic

– Programator ajutor

– Analist ajutor

– Inginer de dezvoltare a produselor software.

 • Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii se va aplica si pentru angajatii detasati pe teritoriul Romaniei:

Astfel, scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se aplica lunar numai pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, obtinute din desfasurarea unei activitati de creare de programe pentru calculator, in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu,  dar si in baza unui act de delegare sau detasare sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire, si fara a fi conditionata de contributia acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevazut la art. 1 alin. (1) lit. e), si anume echivalentul in lei a 10.000 de euro.

De mentionat ca, in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate din desfasurarea activitatii de creare de programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, in baza unui act de detasare sau delegare, scutirea se acorda in situatia in care angajatii si platitorul de venituri indeplinesc conditiile prevazute de Ordinul nr. 20463/2023, iar acordarea scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului/platitorului de venituri, respectiv a conducatorului institutiei publice.

(Articol publicat si pe Universul fiscal)

Codul muncii se modifica din nou! Apare o noua situatie in care contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului. Legea intra in vigoare din data de 29.05.2023!

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 461/26.05.2023, a fost publicata Legea nr. 140/2023 pentru completarea, printre altele, a art. 51 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii.

Astfel, potrivit noii legi care va intra in vigoare in termen de trei zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial, art. 51 alin. (1) din Codul muncii, se completeaza dupa cum urmeaza:  

Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele situatii:

… lit. h) –  desfășurarea, pe bază de contract încheiat în condițiile legii, a unei activități specifice în calitate de asistent maternal, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist.

Sa retinem ca, pana in prezent, situatiile in care contractul individual de munca putea fi suspendat din initiativa salariatului, erau:

 1. concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
 2. concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
 3. concediu paternal;
 4. concediu pentru formare profesionala;
 5. exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului;
 6. participarea la greva.
 7. concediu de acomodare.

In plus, contractul individual de munca poate fi suspendat si in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, asa cum este stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

Procedura privind reincadrarea fiscala a sumelor acordate sub forma indemnizatiei de delegare, a indemnizatiei de detasare, inclusiv a indemnizatiei specifice detasarii transnationale, si a prestatiei suplimentare acordate in baza clauzei de mobilitate, primite de salariati

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395/09.05.2023, a fost publicat Ordinul comun al Ministrului muncii si al Ministrului finantelor, nr. 874/1429/2023, privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. IV alin. (1) si (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative.

Astfel, din data de 09.05.2023 este in vigoare Procedura privind reincadrarea fiscala a sumelor acordate sub forma indemnizatiei de delegare, a indemnizatiei de detasare, inclusiv a indemnizatiei specifice detasarii transnationale, si a prestatiei suplimentare acordate in baza clauzei de mobilitate, primite de salariati.

Reincadrarea fiscala poate fi realizata de organele fiscale (ANAF) in temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in urma controalelor realizate de organele competente ale Inspectiei Muncii, prin care se constata situatiile de delegare, detasare, detasare transnationala in care se pot afla salariatii, dupa caz, potrivit legii.

Procedura cuprinde doua sectiuni si anume:

 • SECTIUNEA 1, care se refera la verificarea de catre Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a situatiilor declarate de angajatori privind delegarea, detasarea sau detasarea transnationala in care se afla salariatii, dupa caz, potrivit legii,
 • SECTIUNEA 2, care va fi realizata de catre organele fiscale teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, si se refera, propriu-zis la, reincadrarea fiscala a sumelor acordate sub forma indemnizatiei de delegare, detasare, inclusiv a indemnizatiei specifice detasarii transnationale, si a prestatiei suplimentare acordate in baza clauzei de mobilitate, primite de salariati.

Etapele parcurse de catre Inspectoratele teritoriale de munca, in cadrul Sectiunii 1, sunt urmatoarele:

 1. In cadrul controalelor realizate, inspectorii de munca constata situatiile de delegare, detasare, detasare transnationala in care se pot afla salariatii, dupa caz, potrivit legii, sau a nerespectarii prevederilor legale incidente pentru situatiile mentionate si incheie procese-verbale de control si, dupa caz, procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;
 2. In actele de control intocmite, inspectorii de munca confirma, in baza documentelor prezentate de catre angajator, natura veniturilor acordate sub forma indemnizatiei de delegare, detasare, inclusiv a indemnizatiei specifice detasarii transnationale, si a prestatiei suplimentare acordate in baza clauzei de mobilitate, potrivit prevederilor art. IV alin. (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative;
 3. In final, actele de control intocmite se transmit catre organele fiscale teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de maximum 45 de zile lucratoare de la data incheierii, pentru a fi avute in vedere in cadrul eventualelor actiuni de inspectie fiscala care vor fi efectuate la contribuabilii in cauza.

De mentionat, aici, ar fi ca, inspectorii de munca efectueaza aceste controale atat la cererea autoritatilor si institutiilor publice, precum si a oricaror alte entitati, cat si din oficiu, ca urmare a actiunilor de control proprii.

Cum va proceda ANAF-ul in acest caz?

 1. selecteaza in baza analizei de risc contribuabilii la care Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a efectuat controale specifice si pentru care actele de control au fost transmise catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
 2. fundamenteaza constatarile in ceea ce priveste impozitul pe venit si contributiile sociale, tinand cont de constatarile efectuate de Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, cu privire la natura veniturilor acordate salariatilor sub forma indemnizatiei de delegare, detasare, inclusiv a indemnizatiei specifice detasarii transnationale, si a prestatiei suplimentare acordate in baza clauzei de mobilitate;
 3. la finalizarea verificarilor incheie acte administrativ fiscale, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

De retinut ca:

 • In situatia in care, in urma analizelor de risc si a controalelor inopinate efectuate, sunt identificate situatii de delegare/detasare/detasare transnationala, precum si de acordare a prestatiei suplimentare in baza clauzei de mobilitate, in care se afla salariatii contribuabililor care au facut obiectul analizei de risc/controalelor inopinate, pentru confirmarea naturii veniturilor realizate de salariatii contribuabililor in cauza, organele fiscale teritoriale ale ANAF solicita inspectoratelor teritoriale de munca din subordinea Inspectiei Muncii, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data finalizarii analizei de risc sau data incheierii procesului-verbal ca urmare a controlului inopinat realizat, efectuarea de verificari pentru constatarea uneia dintre situatiile de delegare, detasare, detasare transnationala in care se afla salariatii contribuabililor respectivi, potrivit prevederilor art. IV alin. (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative.
 • Dupa primirea actelor de control de la inspectoratele teritoriale de munca, ANAF poate efectua actiuni de inspectie fiscala in care dispune, dupa caz, reincadrarea fiscala a sumelor acordate sub forma indemnizatiei de delegare, detasare, inclusiv a indemnizatiei specifice detasarii transnationale, si a prestatiei suplimentare acordate in baza clauzei de mobilitate, primite de salariati, in temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, tinand cont de constatarile efectuate de Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca.

Munca in zilele de sarbatoare legala

Ai lucrat in zi de sarbatoare legala? Iata mai jos ce trebuie sa cunosti:

Conform art. 139 alin. (1) din Codul Muncii, zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:

 • 1 si 2 ianuarie;
 • 6 ianuarie – Botezul Domnului – Boboteaza;
 • 7 ianuarie – Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul;
 • 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane;
 • Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui;
 • prima si a doua zi de Pasti;
 • 1 mai;
 • 1 iunie;
 • prima si a doua zi de Rusalii;
 • Adormirea Maicii Domnului;
 • 30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei, cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei;
 • 1 decembrie;
 • prima si a doua zi de Craciun;
 • doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

De retinut ca, pentru salariatii care apartin de un cult religios legal, crestin, zilele libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui, prima si a doua zi de Pasti, prima si a doua zi de Rusalii se acorda in functie de data la care sunt celebrate de acel cult.

Totodata, salariatii care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui, prima si a doua zi de Pasti, prima si a doua zi de Rusalii, atat la datele stabilite pentru cultul religios legal, crestin, de care apartin, cat si pentru alt cult crestin, vor recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator.

Totusi, Codul Muncii republicat prevede doua categorii de angajati care vor lucra in zilele de sarbatoare legala (daca e cazul):

 • angajatii din unitatile sanitare si cele de alimentatie publica, in scopul asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este oblicatorie;
 • angajatii din locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii angajatorului.

Acestora li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile calendaristice. Iar, daca din motive justificative, nu se acorda zile libere, angajatii beneficiaza pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

Nerespectarea prevederilor Codului Muncii privind obligatia angajatorului de a acorda liber in zilele de sarbatoare legala, precum si compensarea muncii prestate cu timp liber corespunzator sau cu spor la salariu in cazul in care nu se acorda liber, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei.

Pentru mai multe informatii din domeniul relatiilor de munca, nu uita sa te abonezi.

Ce se intampla daca incheiem un contract fara avizul medicului de medicina muncii?

Conform prevederilor Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii si HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, examenul medical care sa constate daca o persoana este apta sau inapta pentru munca este de competenta medicului de medicina muncii.

Astfel ca, atunci cand un contract individual de munca este incheiat fara avizul medicului de medicina muncii, contractul de munca este considerat nul.

Upgrade REVISAL – din 10.04.2023

Conform unui comunicat, incepand cu data de 10.04.2023, INSPECTIA MUNCII pune la dispozitia angajatorilor o noua versiune REGES/REVISAL. Astfel, transmiterea registrului va putea fi efectuata numai pentru fisiere de tip .rvs generate sau validate prin versiunile 6.0.8 si 6.0.9 ale aplicatiei Revisal.

𝐂𝐞 𝐚𝐝𝐮𝐜𝐞 𝐧𝐨𝐮 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐬𝐚𝐥 6.0.9?

 1. Posibilitatea de inregistrare a oricaror contracte suspendate, indiferent de norma (bineinteles respectand temeiurile si regulile de suspendare) sau a oricaror contracte active cu norma intreaga, pentru un angajat acoperind urmatoarele scenarii: Toate contractele unui angajat pot fi cu norma intreaga si suspendate; Un contract cu norma intreaga poate fi activ, restul contractelor, indiferent de norma si de numarul lor, pot fi suspendate; Un angajat poate sa aiba un singur contract cu norma intreaga la acelasi angajator; Un angajat poate sa aiba mai multe contracte active cu norma intreaga la angajatori diferiti, cu respectarea prevederilor legale.
 2. Raportul per salariat evidentiaza reactivarea inregistrata in istoricul contractului, iar aceasta operatiune nu este ignorata in cadrul mecanismului de constituire a intervalelor de vechime.
 3. Actualizarea nomenclatorului de coduri COR.
 4. Actualizarea nomenclatorului 𝑵𝒂𝒕̗𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆 pentru Marea Britanie, in privinta cetateniei pentru salariatii activi si angajatori persoane fizice proveniti din Marea Britanie.

Tot site-ul Inspectiei muncii ne atentioneaza cu privire la urmatoarele mentiuni importante:

 • In perioada 07.04.2023 ora 14:00 – 08.04.2023 ora 14.00 sunt programate lucrari de mentenanta necesare actualizarii versiunii 6.0.9, interval in care portalul REGES pentru transmiterea on-line a registrului general de evidenta a salariatilor va fi indisponibil.
 • Din data de 10.04.2023, pentru actualizarea aplicatiei Revisal de catre angajatori, este recomandat sa se urmareasca instructiunile cuprinse in 𝐺𝑖𝑑𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑖 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒, ce vor fi publicate ulterior efectuarii lucrarilor de mentenenta la urmatoarea adresa: https://www.inspectiamuncii.ro/reges .
 • Pentru securitatea datelor, este indicat ca, inainte de orice operatiune legata de instalarea unei noi versiuni a aplicatiei Revisal, sa se efectueze o copie de siguranta a bazei de date.
 • Angajatorii care in prezent utilizeaza versiunea Revisal 5.0.8 nu vor mai putea transmite fisierele de tip .rvs in noua versiune.

Sursa: Inspectia Muncii

NOMAZII DIGITALI

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 30 martie 2023, a fost publicata Legea nr. 69/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care aduce o serie de modificari privind NOMAZII DIGITALI asa cum sunt ei definiti la art. 2 lit. n^4 din Ordonanta de urgenta nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania.

Astfel,

 • Nomazii digitali sunt exceptati din categoria persoanelor care au calitatea de contribuabili/platitori de venit la sistemul public de pensii, precum si la sistemul de asigurari sociale de sanatate, in conditiile in care acestia sunt prezenti pe teritoriul Romaniei pentru o perioada sau mai multe perioade care nu depasesc 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.^4
 • Totodata, sunt venituri neimpozabile in Romania, veniturile din salarii sau asimilate salariilor obtinute de persoana fizica cu statut de nomad digital, din activitatea pe care o presteaza in baza unui contract de munca la o companie inregistrata in afara Romaniei si care presteaza servicii prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor sau care detine o companie inregistrata in afara Romaniei, in cadrul careia presteaza servicii prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor si poate desfasura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanta, prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor, in conditiile in care persoana fizica este prezenta pe teritoriul Romaniei pentru o perioada sau mai multe perioade care nu depasesc 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

Modificarile au intrat in vigoare la 02.04.2023.

Reglementare:

Legea nr. 69/2023

Eliberarea documentelor salariatilor in cazul in care firma se afla in procedura de insolventa si/sau faliment

In cazul in care angajatorul se afla in procedura de insolventa, faliment sau lichidare conform prevederilor legale in vigoare, administratorul judiciar sau, dupa caz, lichidatorul judiciar este obligat sa elibereze salariatilor, in termen de maximum 60 de zile calendaristice, un document care sa ateste activitatea desfasurata de acestia, conform prevederilor alin. (5), sa inceteze si sa transmita in registrul general de evidenta a salariatilor incetarea contractelor individuale de munca.

Incalcarea acestor prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.

Baza legala:

Legea 26/2023

O noua propunere legislativa de completare a Codului Muncii

Conform unui proiect de lege depus la Senat, in data de 17.03.2023, pe langa femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza, nici REPREZENTANTUL FAMILIEI MONOPARENTALE nu poate fi obligat sa presteze munca de noapte.

De retinut ca, prin familie monoparantala se intelege familia formata dintr-un singur parinte si copilul sau copiii sai, naturali sau adoptati, conform legii.

Din expunerea de motive, grupul de parlamentari USR care au venit cu aceasta propunere legislativa, retinem ca, in aceste familii, de multe ori parintele se confrunta cu provocari financiare si logistice in incercarea dc a-si indeplini rolul de parinte si dc a-si asigura traiul zilnic. Astfel ca, ocuparea unui loc dc munca care presupune ture de noapte poate fi un dezavantaj pentru parinte si copii;

Pe langa aceasta, putem enumera si:

 • siguranta copilului pe timp de noapte, care ramane fie in grija unei alte persoane persoane, fie singur in casa;
 • posibilitatea ca parintele sa nu poata acorda copiilor suficienta atentie si ingrijire in timpul zilei, din cauza oboselii acumulate in urma turelor de noapte;
 • dificultatea de a imbina programul de lucru cu obligatiile familiale, cum ar fi ingrijirea copiilor sau participarea la activitati scolare si sociale;
 • impactul asupra relatiei parinte-copil, care poate fi afectata de faptul ca parintele nu este disponibil sau nu poate participa la activitatile copilului in mod regulat.

Ramane de vazut daca aceasta propunere va trece de cele doua camere ale Parlamentului, va fi adoptata de Presedinte si publicata in Monitorul Oficial. Tu ce parere ai? Astept raspunsul tau in comentarii.

Inca 2 zile libere pentru angajati

In MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 186 din 6.03.2023, a fost publicata Legea nr. 52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139  din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Astfel, zilele de 6 ianuarie – Botezul Domnului – Boboteaza si 7 ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, vor fi zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.

%d blogeri au apreciat: