Studiu de caz: Concediu de odihna acordat pe perioada acordarii concediul medical cod 10

Situatia data:

Va supun atentiei o situatie atipica:

Un angajat revine la serviciu dupa 183 zile de concediu medical cod 14;

La reinceperea activitatii prezinta un certificat de concediu medical cod 10 (reducerea cu 25% a programului efectiv de munca pentru un numar de maxim 90 zile);

Pe perioada concediului medical cod 10 solicita 4 zile de concediu de odihna.

Poate acesta beneficia de concediu de odihna in aceasta perioada?

Raspuns:

In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de:

a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;

b) concediu si indemnizatie pentru carantina;

c) tratament balnear, in conformitate cu programul individual de recuperare.

In cazul prezentat, salariatul a prezentat un concediu medical cod 10. Astfel, conform art. 19 alin. (1) si (2) sin OUG nr. 158 din 2005  privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca. Aceasta indemnizatie se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pentru cel mult 90 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, in una sau mai multe etape.

Indemnizatia pentru reducerea timpului de lucru este suportata integral din FNUASS tocmai pentru ca salariatul din motive de sanatate nu poate realiza norma de lucru integral. Iar, daca salariatul se afla in concediu de odihna, timpul de lucru un poate fi redus cu o patrime. In concluzie, ca raspuns la situatia data, apreciez faptul ca indemnizatia pentru reducerea timpului de lucru nu se poate acorda pe perioada concediului de odihna. In speta, salariatul NU poate beneficia de concediu de odihna pe perioada cat beneficiaza de concediu medical.

Temei legal: OUG 158/2005

Studiu de caz: Concediul medical pentru carantina

Intrebare: Salariatul are dreptul la concediu medical pentru carantina in cazul in care acesta poate desfasura activitate la domiciliu sau in telemunca?

Raspuns: Conform art. 20 alin. (2) din Legea 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii, care nu poate fi realizata de la domiciliu, din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica. Astfel, analizand textul de lege, rezulta ca salariatul nu are dreptul la concediu medical pentru nicio zi de carantina daca activitatea acestuia poate fi prestata de la domiciliu sau in regim de telemunca.

(Legea 136/2020)

Acordarea tichetelor de masa in cazul in care salariatul beneficiaza de zi libera platita pentru vaccinare conform Legii nr. 221/2021

Intrebare:

Se poate acorda cate un tichet de masa pentru ziua libera platita, acordata pentru fiecare doza de vaccin efectuata, in cazul angajatilor? Care este temeiul legal?

Raspuns:

Nu. O interdictie implicita in acest sens este data de art. 12 alin. (4) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (n.r. aici, tichetele de masa), care stabileste ca salariatul poate utiliza, lunar, un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile lucrate (prestarea activitatii profesionale la locul de munca fiind legata de posibilitatea utilizarii de tichete de masa, iar art. 12 alin. (5) din lege obliga salariatul sa restituie angajatorului, la finele fiecarei luni, precum si la incetarea contractului individual de munca, tichetele de masa necuvenite, in cazul tichetelor de masa pe suport hartie, sau valoarea corespunzatoare tichetelor de masa necuvenite, in cazul tichetelor de masa pe suport electronic).

Interdictia explicita ca salariatul sa poata beneficia de tichete de masa pe durata zilelor libere platite (indiferent daca este vorba de evenimente familiale deosebite, recuperari, sarbatori legale, alte zile libere platite acordate potrivit contractelor colective de munca, absenta de la locul de munca, zile libere acordate de angajator sau zile acordate in baza unor legi) este cuprinsa in cadrul art. 10 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 1045/2018 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018.

In concluzie, nu se pot acorda tichete de masa in cazul in care salariatul benefciaza de zi libera platita pentru vaccinare anti Covid.

Scutire impozit absolvent studii superioare IT

Intrebare:

Un angajat beneficiaza de scutire in domeniul IT (student). In luna iulie 2021 a absolvit universitatea (nicio restanta), dar licenta o va da la toamna. Se mai poate acorda scutirea pana in septembrie cand va sustine licenta?

Raspuns:

Potrivit art. 1 alin. (1) lit. c) al Ordinului nr. 1168/2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiaza de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca:

….. c) detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau de scurta durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata sau detin o diploma de bacalaureat si urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa la Ord. 1168/2017.

In speta, avand in vedere ca o persoana are de statut de student doar pe perioada parcurgerii studiilor, si coroborand cu art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordinul 1168/2017, apreciez faptul ca persoana in cauza avand in vedere ca a finalizat studiile fara restante, va beneficia de scutirea la impozit conform art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal doar dupa aducerea adeverintei de absolvire a studiilor de licenta.

Modificarea unilaterala a salariului

In continuare, vom analiza o situatie in care angajatorul trece prin dificultati salariale in sensul ca acesta nu isi mai permite sa ofere angajatilor salariul negociat de acum 4 ani. Astfel, un angajator propune unui angajat un salariu mai mic, iar acesta nu este de acord. Angajatorul intelege obligativitatea obtinerii acordului angajatului pentru modificarea unilaterala a salariului, insa nu isi mai permite costurile cu salariul sau actual. Cum va proceda intr-o astfel de situatie?

Solutie:

Modificarea unilaterala, prin actul angajatorului (decizie), nu este in principiu admisa, insa, cu titlu de exceptie, art. 41 alin. (2) din Codul muncii, republicat, prevede ca modificarea contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de Codul muncii.

In mod concret, situatiile in care se poate modifica salariul prin act unilateral al angajatorului (decizie), sunt:

  1. Doar in mod temporar, cu titlu de sanctiune disciplinara cu una sanctiunile prevazute de art. 248 lit. b), c) si d) din Codul Muncii, respectiv: retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile (lit. b), reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10 % (lit. c), reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10 % (lit. d).
  2. In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la cinci zile la patru zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz. (art. 52 alin. 3 din Codul Muncii).
  3. Mai mult, cu titlu de exceptie este admisa modificarea unilaterala in mod definitiv a salariilor celor angajati cu salariul minim pe economie printr-o decizie colectiva emisa de angajator, atunci cand salariul minim pe economie este majorat.

In concluzie, nu este posibila modificarea salariului angajatului decat prin a obtine consimtamantul acestuia prin incheierea unui act aditional la contract.

Ajutor pentru salariatii care desfasoara activitate in regim de telemunca

Extras din Legea 296/2020 privitor la activitatile in regim de telemunca:

Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale, sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii isi desfasoara activitatea, precum electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date, si achizitia mobilierului si echipamente de birou, in limitele stabilite de angajator prin contractul de munca sau regulamentul intern, in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca. Sumele vor fi acordate fara necesitatea de prezentare a documentelor justificative;

Nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit, sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii isi desfasoara activitatea, precum electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date, si achizitia mobilierului si a echipamentelor de birou, in limitele stabilite de angajator prin contractul de munca sau regulamentul intern, in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca, conform inregistrarilor facute in Revisal si conform pontajului si a statului de salarii.

Cheltuielile suportate de angajator aferente activitatii in regim de telemunca pentru salariatii care desfasoara activitatea in acest regim, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

De mentionat ca, aceasta procedura trebuie mentionata si exemplificata in RI sau CCM dupa caz, la capitolul Cheltuieli sociale, ajutoare acordate salariatilor, urmand a se finaliza si cu incheierea unui act aditional la CIM prin modificarea Cap. J – Salarizare pct. 2- Alte elemente constitutive, dupa cum urmeaza:

Modificari si completari privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si stabilirea unor masuri cu privire la acordarea concediilor medicale incepand cu data de 01.08.2021

Incepand cu data de 01.08.2021, constituie contraventie desfasurarea activitatii de catre persoanele care desfasoara activitatea la unul dintre angajatori in perioada in care la celalalt/ceilalti angajator/angajatori a prezentat certificat/certificate de concediu medical. Contraventia se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, precum si neplata/recuperarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate.

Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele prevazute la art. 1 din O.U.G. nr. 158/2005 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa indeplineasca stagiul minim de asigurare necesar deschiderii drepturilor prevazute la art. 2;

b) sa prezinte adeverinta eliberata de platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, dupa caz.

Prin exceptie, persoanele prevazute la art. 1 din O.U.G. nr. 158/2005 beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate fara prezentarea adeverintei, in cazul:

  • urgentelor medico-chirurgicale sau al bolilor infectocontagioase din grupa A,
  • in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 921/2020 privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la locatia declarata de acestea sau, dupa caz, in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora, precum si a Listei unitatilor sanitare de baza in care se trateaza persoanele bolnave, precum si in cazul carantinei.

De mentionat ca, adeverinta se elibereaza si in cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru ingrijirea copilului bolnav, precum si in cazul riscului maternal.

In cazul persoanelor asigurate in baza unui contract de asigurare, cota de contributie de asigurari sociale de sanatate se datoreaza si se achita de catre acestia. Venitul lunar pentru care se opteaza plata contributiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 3 ori a acestuia, cu exceptia persoanelor care opteaza pentru incheierea contractului de asigurare pentru a beneficia de concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate, pentru care venitul lunar pentru care se opteaza plata contributiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia.

Indemnizatia pentru carantina se suporta pentru o perioada de 5 zile din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in cazul in care se instituie masura carantinei la intoarcerea pe teritoriul Romaniei, pentru o persoana care s-a deplasat in interes personal intr-o zona in care la momentul deplasarii exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt patogen, in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul copilului cu afectiuni grave, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 18 ani.

Constituie contraventie desfasurarea activitatii de catre persoanele care desfasoara activitatea la unul dintre angajatori in perioada in care la celalalt/ceilalti angajator/angajatori a prezentat certificat/certificate de concediu medical. Contraventia se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, precum si neplata/recuperarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate.

De mentionat ca, tot, incepand cu data de 01.08.2021, „stagiu de cotizare” se inlocuieste cu sintagma „stagiu de asigurare”.

(Extras din OUG nr. 74/2021 publicata in M.Of., Partea I nr. 645 din 30.06.2021)

Studiu de caz: Decontarea transportului salariatilor de la si la locul de munca

Conform art. 76 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului este venit neimpozabil in intelesul impozitului pe venit. Totodata, conform art. 142 lit. (b) din acelasi Cod fiscal, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale. Astfel ca,  decontarea transportului salariatilor la si de la locul de munca trebuie sa fie prevazuta in contractul de munca sau intr-un act aditional la contractul de munca pentru a nu reprezenta avantaj de natura salariala intrucat pentru a nu fi inclusa in baza de calcul al impozitului pe venit si al contributiilor sociale contravaloarea transportului trebuie sa fie decontata astfel cum este prevazut in contractul de munca.

In acest scop, salariatii trebuie sa justifice cheltuielile de transport fie prin intocmirea foilor de parcurs sau a unui decont lunar din care sa rezulte numarul de km parcursi de acasa la locul de munca precum si numarul de zile in care s-au deplasat la locul de munca. In baza acestor documente se va stabili suma ce se va deconta pentru transport, dupa formula: numar de kilometri parcursi x consum mediu al vehiculului/100 km x pret/l combustibil.

Atentie: Daca nu se deconteaza efectiv costul transportului ci se acorda o suma lunara pentru transport, aceasta suma nu poate fi considerata contravaloare transport la si de la locul de munca, ci aceasta suma va fi reconsiderata drept avantaj de natura salariala si va intra in baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor sociale obligatorii.

De mentionat ca, in cazul in care salariatii au resedinta in alta localitate decat aceea in care au locul de munca, angajatorul poate suporta contravaloarea transportului la si de la locul de munca daca nu le asigura locuinta sau nu suporta contravaloarea chiriei. In cazul acestora, nu este necesar ca acest lucru sa fie stipulat in contractul de munca sau actul aditional, fiind suficienta reglementarea decontarii contravalorii transportului de la si la locul de munca in regulamentul intern sau contractul colectiv de munca, iar decontarea transportului facandu-se pe baza documentelor justificative enuntate mai sus.

Baza legala:

  • Art. 76 alin. 4 si
  • Art. 142 lit. (b) din Codul fiscal

Mai jos redau si un model de act aditional:

Studiu de caz: Concediu medical acordat in zile nelucratoare. Cum le declaram in Formularul D 112?

In continuare redau cazul unui salariat care a primit concediu medical acordat in zile nelucratoare. Cum procedam? Le declaram sau nu in formularul D112?

Rezolvare: In baza art. 3 indice 1 din OUG 158/2005, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele prevazute la art. 1 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;

b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;

Astfel, daca salariatul indeplineste conditiile mentionate pentru a putea beneficia de concediu medical, acesta se inregistreaza in formularul D112 cu valoare zero (fiind zile nelucratoare nu avem cum sa le calculam). Doar in cazul nu indeplineste conditiile mentionate, concediul medical nu se inregistreaza in formularul D112, iar pe formularul de concediu medical la rubrica viza platitor se mentioneaza lipsa stagiu.

Mai jos, redau si lista cu tipurile de concedii medicale care se acorda fara indeplinirea stagiului minim de cotizare:

05 – Boala infecto-contagioasa din grupa A

06 – Urgenta medico-chirurgicala

12 – Tuberculoza

14 – Neoplazii, SIDA

15 – Risc maternal

07 – carantina (Covid-19)

51 – boala infecto-contagioasa pentru care s-a instituit masura izolarii (Covid-19)

%d blogeri au apreciat: