Codul muncii: Sanctiuni aplicabile de la 20.10.2021

Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera acordata parintilor in contextul pandemiei

A aparut Ordinul nr. 391/2021 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum si a modelului acestora.

Astfel redau mai jos textul Procedurii asa cum a aparut el publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 972 din 12 octombrie 2021:

Art. 1. –

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, denumita in continuare ordonanta de urgenta, angajatorii depun la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a caror/carei raza teritoriala acestia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora, dupa caz, isi desfasoara activitatea o cerere, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura, care va fi datata si semnata de reprezentantul legal.

Art. 2. –

(1) Cererea prevazuta la art. 1 va fi insotita de urmatoarele documente justificative:

a) lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura;

b) copii de pe statele de plata si pontajele din care sa reiasa acordarea indemnizatiei pentru fiecare zi libera;

c) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de ordonanta de urgenta, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura;

d) dovada platii impozitului si contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si a contributiei asiguratorii pentru munca aferente indemnizatiei pentru fiecare zi libera.

(2) Cererea si documentele justificative prevazute la alin. (1) se transmit de catre angajatori electronic sau in format letric la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termenul de 30 de zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei prevazut de art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(3) Angajatorii isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si veridicitatea datelor inscrise in documentele prevazute la alin. (1).

(4) In situatia identificarii unor inadvertente in documentele transmise potrivit alin. (1), precum si in situatia in care informatiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina indeplinirea conditiilor legale pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti solicita angajatorilor clarificari scrise si/sau prezentarea de documente suplimentare.

Art. 3. –

Verificarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1 alin. (1), (5) si (6) si art. 2 din ordonanta de urgenta se face pe baza listelor nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidentiate pe unitati de educatie timpurie anteprescolara, de invatamant sau servicii de zi, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezenta procedura, transmise de catre institutiile publice in a caror coordonare sau subordine se afla unitatile de invatamant sau serviciile de zi, in termenul de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor in unitatea de invatamant sau a activitatilor din serviciile de zi prevazut de art. 9 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

Art. 4. –

(1) Stabilirea sau, dupa caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera se face in baza deciziilor emise de directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Dreptul angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera se respinge in situatia in care cererea si documentele justificative prevazute la art. 2 alin. (1) se transmit dupa implinirea termenului prevazut de art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, precum si in situatia in care se constata de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti neindeplinirea conditiilor de decontare a indemnizatiei.

Art. 5. –

(1) Decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera se face prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit, in termenul de 30 de zile lucratoare prevazut de art. 8 alin. (3) din ordonanta de urgenta, care curge de la data inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a documentelor prevazute la art. 2 alin. (1).

(2) In situatia prevazuta la art. 2 alin. (4), termenul de 30 de zile lucratoare prevazut de art. 8 alin. (3) din ordonanta de urgenta curge de la data inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a clarificarilor scrise si/sau a documentelor suplimentare solicitate.

Art. 6. –

Debitele rezultate in urma constatarii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a nerespectarii conditiilor de decontare a indemnizatiei pentru fiecare zi libera se recupereaza in conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta procedura va intra in vigoare incepand cu data de 15.10.2021!

Fisiere atasate:

Cerere angajator – Anexa 1 la procedura

Lista angajatilor – Anexa 2 la procedura

Declaratie angajator – Anexa 3 la procedura

Lista nominala a copiilor – Anexa 4 la procedura

Noi obligatii ale angajatorilor 2016

Odata cu intrarea in vigoare a H.G. 877/2016 privind modificarea si completarea H.G. 500/2011 privind Registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale, 
la incetarea activitatii salariatului/persoanei platite din fonduri publice, angajatorii au obligatia sa ii elibereze acestuia o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate.
Neeliberarea adeverintei salariatului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1000 lei. 
Totodata, la solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligati sa ii elibereze acestuia un extras din registrul privat/public, datat si certificat ”conform cu originalul”, sau o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, asa cum rezulta din registrul privat/public si din dosarul personal/profesional, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.
In plus, orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la Inspectia Muncii date din registrul privat/public cu privire la activitatea pe care a desfasurat-o in calitate de angajat/persoana platita din fonduri publice, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, intr-un termen de 5 zile de la data solicitarii.

Data intrarii in vigoare a celor prezentate mai sus: 28.11.2016.

Propuneri legislative – martie 2016

De curand a aparut pe site-ul Senatului Romaniei o propunere legislativa initiata de un grup de senatori PSD, UNPR si PC privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal.
Printre modificarile ce se doresc a fi aduse Codului Fiscal mentionez:

Modificarea art. 77 alin. 2 privind DEDUCEREA PERSONALA. Astfel:

– pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 400 lei;

– pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 600 lei;

– pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere – 700 lei;

– pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 800 lei;

– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere – 1000 lei.

Totodata, mentionez ca propunerea legislativa privind modificarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, semnata de 53 senatori PSD, UNPR si PC a primit aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ.
Termenul de consultare este de pana la 20.03.2016, iar daca aceasta propunere va trece de Senat si va fi aprobata de Guvern si publicata in Monitorul Oficial, va intra in vigoare in 15 zile de la data publicarii.

Zile libere in 2016In 2016 vom munci mai mult!
Din cele 12 sarbatori legale pentru care se acorda zile libere platite, doar 7 vor fi cu adevarat libere, restul fiind in zilele de weekend.
Astfel:

Prima si a doua zi a Anului Nou:
1 ianuarie 2016 – vineri
2 ianuarie 2016 – sambata

Ziua Muncii:
1 mai 2016 – duminica

Prima si a doua zi de Pasti:
1 mai 2016 – duminica
2 mai 2016 – luni

Prima si a doua zi de Rusalii:
19 iunie 2016 – duminica
20 iunie 2016 – luni

Adormirea Maicii Domnului:
15 august 2016 – luni

Sf. Apostol Andrei:
30 noiembrie 2016 – miercuri

Ziua Nationala a Romaniei:
1 decembrie 2016 – joi

Prima si a doua zi de Craciun:
25 decembrie 2016 – duminica
26 decembrie 2016 – luni

Pe langa aceste zile se mai adauga 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale (Pasti, Rusalii si Craciun), declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apatinand acestora.

Nerespectarea prevederilor Codului Muncii privind obligatia angajatorului de a acorda liber in zilele de sarbatoare legala, precum si compensarea muncii prestate cu timp liber corespunzator sau cu spor la salariu in cazul in care nu se acorda liber, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Salariul minim pe economie in 2016

Dupa lungi deliberari si consultari, ieri, 30.12.2015, Guvernul Romaniei a adoptat, prin H.G. 1017/2015, majorarea salariului minim brut pe economie garantat in plata, la suma de 1250 lei incepand cu data de 01.05.2016.

Nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2000 lei.

Munca in zile de sarbatoare legala

Conform art. 139 alin. (1) din Codul Muncii zilele de sarbatoare legala in care toti cei angajati in baza unui contract individual de munca nu lucreaza sunt:

 • 1 si 2 ianuarie;
 • 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane;
 • Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui;
 • prima si a doua zi de Pasti;
 • 1 mai;
 • 1 iunie;
 • prima si a doua zi de Rusalii;
 • 15 august – Adormirea Maicii Domnului;
 • 30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei, cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei;
 • 1 decembrie;
 • prima si a doua zi de Craciun;
 • doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

Totusi, Codul Muncii republicat prevede doua categorii de angajati care vor lucra in zilele de sarbatoare legala (daca e cazul):

 1. angajatii din unitatile sanitare si cele de alimentatie publica, in scopul asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este oblicatorie;
 2. angajatii din locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii angajatorului.

Acestora li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. Daca, din motive justificative, nu se acorda zile libere, angajatii beneficiaza pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru. In plus, daca ziua de sarbatoare legala este intr-o zi de repaus saptamanal, sporul acordat este de 200%.

Nerespectarea prevederilor Codului Muncii privind obligatia angajatorului de a acorda liber in zilele de sarbatoare legala, precum si compensarea muncii prestate cu timp liber corespunzator sau cu spor la salariu in cazul in care nu se acorda liber, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei.

Propuneri legislative

Miercuri, 25 martie 2015, prim-ministrul Victor Ponta a prezentat sinteza referitoare la proiectele de lege privind NOUL Cod fiscal și NOUL Cod de procedura fiscală (măsuri și rezultate așteptate), pe baza documentelor supuse aprobării Guvernului.

Aceste propuneri sunt:

 • Introducerea plafonului maxim de 5 salarii medii brute pentru baza lunară de calcul a CASS de la 1 ianuarie 2016
 • Eliminarea deducerii CASS de la calculul impozitului pe venit de la 1 ianuarie 2016
 • Introducerea obligației de plată a CAS și CASS pentru toate persoanele fizice care realizează venituri
 • Majorarea sumei neimpozabile lunare avute în vedere la stabilirea impozitului pe venitul din pensii începând cu 1 ianuarie 2016
 • Reducerea contributiei de asigurări sociale la angajat de la 10,5% la 7,5% de la 1 ianuarie 2018
 • Reducerea contributiei de asigurări sociale la angajator de la 15,8% la 13,5% de la 1 ianuarie 2018
 • Reducerea cotei de impozit pe venit de la 16% în prezent la 14% începând cu 1 ianuarie 2019.

Veste buna pentru bugetari: 16 august 2013 este zi libera

Conform H.G. nr. 590/2013 publicata in Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 513 din 14.08.2013, ziua de 16.08.2013 a fost stabilita ca zi libera pentru salariatii din sectorul public. De prevederile acestei hotarari pot beneficia si salariatii din sectorul privat. 

Citez mai jos prezenta hotarare:
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – (1) Pentru salariatii din sectorul public, ziua de 16 august 2013 se stabileste ca zi libera
(2) Pentru ziua stabilita ca zi libera potrivit alin. (1) institutiile publice isi vor desfasura activitatea in regim de program normal in ziua de 24 august 2013 sau vor prelungi corespunzator timpul de lucru, pana la data de 30 septembrie 2013, potrivit planificarilor stabilite
(3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu confera acordarea de timp liber corespunzator.
Art. 2. – Prevederile art. 1 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.
Art. 3. – (1) Dispozitiile art. 1 nu se aplica magistratilor si celorlalte categorii de personal din cadrul instantelor judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termen in data de 16 august 2013 si nici participantilor in aceste procese
(2) Dispozitiile art. 1 nu se aplica personalului din cadrul Trezoreriei Statului care desfasoara in zilele respective activitati stabilite prin ordin emis de Ministerul Finantelor Publice.
Art. 4. – Dispozitiile prezentei hotarari pot fi aplicate si angajatilor din sectorul privat, in masura in care partenerii sociali stabilesc astfel.
Prim-Ministru: Victor-Viorel Ponta
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Iulian Matache, secretar de stat
Ministrul justitiei, Robert Marius Cazanciuc
p. Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Georgeta Bratu, secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Daniel Chitoiu
Bucuresti, 14 august 2013.
Nr. 590.

Organizarea timpului de munca pentru soferi


În cursul unei săpmâni, timpul total de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier poate fi de cel mult 48 de ore.Durata maximă a timpului de lucru săptămânal poate fi prelungită pânăla maximum 60 de ore, cu condiția ca, pentru orice perioadă de 4 luni consecutive, media timpului de lucru săpmânal să nu depășeas
48 de ore.
Persoanele care  efectuează  activități mobile de  transport rutier pot lucra cel mult 6 ore consecutive fără pauză. Timpul de lucru va fi întrerupt de pauze de cel putin 30 de minute dacă timpul total de lucru este de 6 până la 9 ore și, respectiv, de cel putin 45 de minute dacă timpul  total  de  lucru  depășeste  9  ore.  Pauzele  pot  fi  împărțite  în perioade de minimum 15 minute fiecare.
Timpul de muncă zilnic nu va depăși 10 ore într-un interval de 24 de ore dacă lucratorul mobil/conducatorul auto independent efectuează muncă de noapte. Munca de noapte se va compensa în conformitate cu prevederile legale  în  vigoare  sau  cu  condițiile generale  negociatde partenerii sociali, astfel încât să nu fie pusă în pericol siguranța rutieră.

( Ext ras d i n H. G . n r. 38 d i n 1 6 i an u a ri e 20 0 8 p ri v i n d or g an i z are a ti m pu lu i d e m u n c ă al pe rs oan e l or c are e f e c tu e a z ă ac ti v i t ăț i m ob i le d e t ran s po rt ru ti e r )
%d blogeri au apreciat: