Ce trebuie sa aibe in vedere angajatorii referitor la formularele de concedii medicale incepand cu 01.01.2023?

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 1165/218/2022 prin care sunt aduse modificari Ordinului nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, va aducem la cunostinta ca, formularele de certificate de concediu medical ce contin 16 coduri de indemnizatie se utilizeaza pentru emiterea de concedii medicale pana cel tarziu in data de 31 decembrie 2022.

Astfel ca, incepand cu data de 01 ianuarie 2023, vor fi emise doar doar formulare de certificate de concediu medical ce contin cele 17 coduri de indemnizatie, si anume:

De retinut:

In conformitate cu prevederile art. 36 indice 1 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, angajatorii au urmatoarele obligatii:

  1. sa verifice elementele care se inscriu obligatoriu pe certificatul de concediu medical, prevazute in Instructiunile privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical, aprobate prin ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS;
  2. sa gestioneze numarul de zile de concediu medical pe fiecare asigurat si pe fiecare afectiune;
  3. sa respinga la plata certificatele de concediu medical completate eronat de catre medicii prescriptori.

Totodata, angajatii au obligatia de a prezenta certficatul de concediu medical, angajatorului sau, pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul medical (art. 36 alin. 2 din O.U.G. nr. 158/2005).

Contraventii si sanctiuni aplicabile:

  • Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.500 lei la 6.000 lei, neplata de catre angajator a indemnizatiilor aferente concediilor medicale cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva catre salariat, refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor si/sau calculul si plata eronata a indemnizatiilor, precum si incalcarea obligatiilor prevazute la art. 36 indice 1 lit. b);
  • Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, precum si neplata/recuperarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, desfasurarea activitatii de catre persoanele angajate la unul dintre angajatori in perioada in care la celalalt/ceilalti angajator/angajatori a prezentat certificat/certificate de concediu medical.
%d blogeri au apreciat: