Termene legale de transmitere revisal conform H.G. nr. 905/2017

Transmiterea registrului catre inspectoratul teritorial de munca prin portalul REGES, se face on-line dupa cum urmeaza:

Angajat nouDatele se transmit cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii
Modificarile contractului de munca cu privire la:
a) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative
b) tipul contractului individual de munca (CIM telemunca, CIM domiciliu)
c) durata contractului individual de munca (nedeterminata, determinata)
d) durata timpului de munca si repartizarea acestuia, in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial
e) detasare (nationala, transnationala)
f) cauze de suspendare a CIM, cu exceptia absentelor nemotivate)
Se transmit cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii
Absentele nemotivateSe transmit in termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii
Transfer salariatiDatele se transmit in termen de 5 zile lucratoare de la data transferului, respectiv de la data preluarii prin transfer
Incetarea contractului de muncaSe transmite cel tarziu la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca
Modificarea salariului (inclusiv indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca)Se transmite in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii
Modificari ale contractului de munca ca urmare a unei hotarari judecatorestiIn acest caz, transmiterea se face in termen de 20 de zile lucratoare de la data la care angajatorul a luat cunostinta de continutul modificarii
Modificarile privind datele de identificare ale angajatorului  (CUI, adresa, denumire)Se transmit in termen de 3 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii
Diferite corectii sau erori survenite in completarea registrului Transmiterea se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea
%d blogeri au apreciat: