Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 81/2018 privind activitatea de telemunca

In data de 03.03.2021 a fost inregistrata la Senat pentru dezbatere o propunere legislativa de modificare a Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca. Propunerea a fost initiata de un grup de parlamentari PNL in frunte cu d-na Violeta Alexandru, fost Ministru al Muncii in Guvernul Orban.

Printre pricipalele modificari, asa cum se arata si in „expunerea de motive” privind modificarea expresa a Legii Telemuncii se afla si eliminarea sintagmei „cel putin o data pe luna” din cuprinsul definitiei telemuncii.

Redau mai jos un tabel comparativ a ceea ce avem in prezent cu ceea ce se propune spre modificare si completare:

Legea nr. 81/2018 (forma actuala)Legea nr. 81/2018 (forma propusa spre modificare si completare)
Art. 2 lit. „a”: telemunca – forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor;Art. 2 lit. „a”: telemunca – forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor.
Art. 4 alin. (3): Angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca, regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, in conditiile legii.Art. 4 alin. (3): Angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca, regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, in conditiile legii.
Art. 5 alin. (2) In cazul activitatii de telemunca, contractul individual de munca contine, in afara elementelor prevazute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele:… lit. „c”: locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti;Art. 5 alin. (2) lit. „c” – se abroga.
Art. 7 Angajatorul are urmatoarele obligatii specifice privind securitatea si sanatatea in munca a telesalariatului:… lit. „c”: sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca si utilizarii echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfasurare a activitatii de telemunca, la introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru.Art. 7 lit. „c”: sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si securitatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru.
Art. 8 alin. (2) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la alin. (1), telesalariatul are urmatoarele obligatii: a) sa informeze angajatorul cu privire la echipamentele de munca utilizate si la conditiile existente la locurile desfasurarii activitatii de telemunca si sa ii permita acestuia accesul, in masura in care este posibil, in vederea stabilirii si realizarii masurilor de securitate si sanatate in munca, necesare conform clauzelor din contractul individual de munca, ori in vederea cercetarii evenimentelor; b) sa nu schimbe conditiile de securitate si sanatate in munca de la locurile in care desfasoara activitatea de telemunca; c) sa utilizeze numai echipamente de munca care nu prezinta pericol pentru securitatea si sanatatea sa; d) sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dispozitiilor privind obligatiile lucratorilor, asa cum sunt ele prevazute in Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, precum si in conformitate cu clauzele contractului individual de munca; e) sa respecte regulile specifice si restrictiile stabilite de catre angajator cu privire la retele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispozitie.Art. 8 alin. (2): Dupa lit. „e” se introduce lit. „f” cu urmatorul cuprins: „telesalariatul trebuie sa respecte si sa asigure confidentialitatea informatiilor si documentelor utilizate in timpul desfasurarii activitatii de telemunca”.

Autor: Marina Florina

Specialist in resurse umane, cu peste 17 ani experienta, indeplinesc nevoile si cerintele de personal. Ma recomanda o experienta dovedita prin buna administrare a dosarelor de personal, a calculului salariilor sau a recrutarii de personal. Sunt o persoana de echipa, empatica, posed o calitate ridicata a muncii si sunt extrem de auto-motivata.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: