Valoarea unui tichet de cresa ar putea creste incepand cu luna octombrie 2022

Potrivit unui Proiect de Ordin al Ministrului Finantelor si Ministrului Muncii, publicat pe site-ul Ministerului Muncii, incepand cu luna octombrie 2022, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa, va fi de 570 lei. Dar, pentru a intra in vigoare, acesta va trebui adoptat si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

In prezent, valoarea unui tichet de cresa este de 520 lei.

Codul Muncii se modifica din nou!

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative, aduce modificari si Codului Muncii.

Astfel, incepand cu data de 18.08.2022, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La TITLUL II Contractul individual de munca – CAPITOLUL I – Incheierea contractului individual de munca – Articolul 13, alineatul (4) are urmatorul cuprins:

Incadrarea in munca a persoanelor care beneficiaza de tutela speciala este interzisa„.

2. La TITLUL II: Contractul individual de munca – CAPITOLUL V – Incetarea contractului individual de munca – SECTIUNEA 1 – Incetarea de drept a contractului individual de munca – Articolul 56 alineatul (1), litera b) are urmatorul cuprins:

la data ramanerii definitiva a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a instituirii tutelei speciale a salariatului sau a angajatorului persoana fizica„.

15 AUGUST – zi libera nelucratoare. Ce trebuie sa cunoasca angajatorii

Ziua de 15.08.2022 este reglementata de Codul Muncii ca zi de Sarbatoare Legala in care nu se lucreaza (art. 139 alin. 1). Incalcarea acestor prevederi de catre angajator se sanctioneaza contraventional cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei.

Totusi, Codul Muncii prevede doua categorii de angajati care vor lucra in zilele de sarbatoare legala (daca e cazul):

  1. angajatii din unitatile sanitare si cele de alimentatie publica, in scopul asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este oblicatorie;
  2. angajatii din locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii angajatorului.

Acestora li se va asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. Daca, din motive justificative, nu se acorda zile libere, angajatii vor beneficia pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

Nerespectarea prevederilor Codului Muncii privind obligatia angajatorului de a acorda liber in zilele de sarbatoare legala, precum si compensarea muncii prestate cu timp liber corespunzator sau cu spor la salariu in cazul in care nu se acorda liber, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei.

%d blogeri au apreciat: