Telemunca poate fi dispusa in mod unilateral de catre angajator?

Prin definitie, telemunca este forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor (art. 2 lit. a din legea nr. 81/2018).

Pornind de la aceasta definitie, activitatea de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor si se prevede in mod expres in contractul individual de munca odata cu incheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act aditional la contractul individual de munca existent.

De mentionat este faptul ca, refuzul salariatului de a consimti la prestarea activitatii in regim de telemunca nu poate constitui motiv de modificare unilaterala a contractului individual de munca si nu poate constitui motiv de sanctionare disciplinara a acestuia.

Totodata, avand in vedere prevederile art. 48 din Codul Muncii, angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului. Codul Civil defineste forta majora ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil (art. 1351 alin. 2).

In concluzie, modificarea contractului individual de munca in regim de telemunca presupune acordul voit al partilor, angajatorul putand dispune unilateral modificarea acestuia doar in conditiile mentionate mai sus si, doar, pe perioada determinata de timp daca legea prevede astfel.

ZIUA MONDIALA A JUSTITIEI SOCIALE

Ziua mondiala a justitiei sociale este marcata anual la 20 februarie. Totodata, la 10 iunie 2008, Organizatia Internationala a Muncii (O.I.M.) a adoptat Declaratia privind justitia sociala pentru o globalizare echitabila.

Rolul nostru de specialisti si consultanti in legislatia muncii este de a promova PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI MUNCII:

  • libertatea muncii
  • interzicerea muncii fortate
  • egalitatea de sanse si tratament
  • asigurarea securitatii si sanatatii in munca
  • demnitatea in munca
  • asigurarea unui salariu decent
  • acces la formarea profesionala
%d blogeri au apreciat: