Acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului

Temei legal:

Ziua lucratoare libera pentru ingrijirea sanatatii copilului se acorda in conditiile prevazute de Legea 91/2014, in scopul de a asigura posibilitatea parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului de a verifica anual starea de sanatate a acestuia.
Cine beneficiaza de ziua libera:

Titularii dreptului la liber sunt parintii, respectiv reprezentantii legali ai copilului, asigurati in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat.
Persoanele respective au dreptul la liber pentru ingrijirea sanatatii copilului, fara obligatia angajatorului de a plati drepturile salariale aferente.
Sunt considerati copii minori aflati in ingrijirea si intretinerea parintilor sau a reprezentantilor legali cei cu varste cuprinse intre 0-18 ani.
Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acorda tot o zi lucratoare libera pe an, pentru ingrijirea sanatatii copiilor, ca si in cazul unui singur copil.
Pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai multi copii se acorda doua zile lucratoare libere pe an, consecutive sau separate, dupa cum decide angajatorul.
In cazul in care niciunul dintre parinti, respectiv dintre reprezentantii legali ai copilului nu va solicita ziua lucratoare libera, aceasta nu se va reporta in anul viitor calendaristic.
Angajatorii sunt obligati sa acorde ziua lucratoare libera pentru ingrijirea sanatatii copilului in cazul in care angajatul o cere.
In cazul mai multor cereri simultane din partea angajatilor pentru acordarea liberului, care depasesc 5% din numarul total de angajati, angajatorul va programa, prin rotatie, zilele lucratoare libere, astfel incat sa nu ii fie afectata activitatea.
Nerespectarea de catre angajatori a prevederilor prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza de catre Inspectia Muncii cu amenda cuprinsa intre 500 si 1.500 lei.

Conditii pentru a beneficia de ziua libera:

Pentru a beneficia de ziua lucratoare libera prevazuta la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului parintele sau reprezentantul legal al copilului depune cererea la angajator cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic
Vizita la medic poate fi efectuata in sistemul public de sanatate sau in sistemul privat.
Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 91/2014, la cerere se ataseaza o copie a documentului din care sa rezulte calitatea de parinte, respectiv de reprezentant legal al copilului, dupa caz, precum si o declaratie pe propria raspundere ca in anul respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucratoare libera si nici nu o va solicita
Dupa efectuarea controlului medical, parintele sau reprezentantul legal al copilului are obligatia de a prezenta medicului de familie al copilului documentele ce contin rezultatul controlului medical
Pe baza documentelor prezentate de parinte sau, dupa caz, de reprezentantul legal al copilului, medicul de familie al copilului elibereaza o adeverinta, din care rezulta efectuarea controlului medical.
In situatia in care ziua libera a fost acordata in cursul anului scolar, iar copilul frecventeaza o forma de invatamant preuniversitar, medicul de familie va elibera si o scutire medicala pentru copil.
Ziua lucratoare libera acordata se justifica prin depunerea la angajator a adeverintei eliberata de catre medicul de familie fara perceperea de taxe, in termen de 5 zile lucratoare de la data eliberarii acesteia.

Fisiere atasate:


%d blogeri au apreciat: