Studiu de caz: Concediu de odihna acordat pe perioada acordarii concediul medical cod 10

Situatia data:

Va supun atentiei o situatie atipica:

Un angajat revine la serviciu dupa 183 zile de concediu medical cod 14;

La reinceperea activitatii prezinta un certificat de concediu medical cod 10 (reducerea cu 25% a programului efectiv de munca pentru un numar de maxim 90 zile);

Pe perioada concediului medical cod 10 solicita 4 zile de concediu de odihna.

Poate acesta beneficia de concediu de odihna in aceasta perioada?

Raspuns:

In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de:

a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;

b) concediu si indemnizatie pentru carantina;

c) tratament balnear, in conformitate cu programul individual de recuperare.

In cazul prezentat, salariatul a prezentat un concediu medical cod 10. Astfel, conform art. 19 alin. (1) si (2) sin OUG nr. 158 din 2005  privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca. Aceasta indemnizatie se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pentru cel mult 90 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, in una sau mai multe etape.

Indemnizatia pentru reducerea timpului de lucru este suportata integral din FNUASS tocmai pentru ca salariatul din motive de sanatate nu poate realiza norma de lucru integral. Iar, daca salariatul se afla in concediu de odihna, timpul de lucru un poate fi redus cu o patrime. In concluzie, ca raspuns la situatia data, apreciez faptul ca indemnizatia pentru reducerea timpului de lucru nu se poate acorda pe perioada concediului de odihna. In speta, salariatul NU poate beneficia de concediu de odihna pe perioada cat beneficiaza de concediu medical.

Temei legal: OUG 158/2005

Studiu de caz: Concediul medical pentru carantina

Intrebare: Salariatul are dreptul la concediu medical pentru carantina in cazul in care acesta poate desfasura activitate la domiciliu sau in telemunca?

Raspuns: Conform art. 20 alin. (2) din Legea 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii, care nu poate fi realizata de la domiciliu, din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica. Astfel, analizand textul de lege, rezulta ca salariatul nu are dreptul la concediu medical pentru nicio zi de carantina daca activitatea acestuia poate fi prestata de la domiciliu sau in regim de telemunca.

(Legea 136/2020)

Studiu de caz: Concediul medical prelungeste perioada de proba a salariatului?

Conform art. 31 alin. 1 din Codul Muncii, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca, pe perioada nedeterminata, se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Iar in cazul incadrarii in munca a persoanelor cu handicap, verificarea aptitudinilor profesionale perioada de proba este de maximum 30 de zile calendaristice (art. 31 alin. 2 din Codul Muncii). In acazul contractelor atipice, de exemplu contractele de munca pe perioada determinata, salariatii pot fi supusi unei perioade de proba ce nu poate depasi:

a) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni;

b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni;

c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni;

d) 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni (art. 85 din Codul Muncii).

Asa cum bine cunoastem, suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti. Concediul  medical implica o suspendare de drept (art. 50 lit. b din Codul Muncii – nu se inregistreaza in revisal).

Avand in vedere ca, in cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept (art. 49 alin. 6) precum si faptul ca, suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator (art. 49 alin. 2), apreciez faptul ca, ATATA TIMP CAT IN TIMPUL PERIOADEI DE PROBA INTERVINE O STARE DE INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA, IAR SALARIATUL PRIMESTE CONCEDIU MEDICAL, PERIOADA DE PROBA LA CARE ESTE SUPUS SALARIATUL SE PRELUNGESTE CU NUMARUL DE ZILE DE CONCEDIU MEDICAL.

Modificari si completari privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si stabilirea unor masuri cu privire la acordarea concediilor medicale incepand cu data de 01.08.2021

Incepand cu data de 01.08.2021, constituie contraventie desfasurarea activitatii de catre persoanele care desfasoara activitatea la unul dintre angajatori in perioada in care la celalalt/ceilalti angajator/angajatori a prezentat certificat/certificate de concediu medical. Contraventia se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, precum si neplata/recuperarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate.

Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele prevazute la art. 1 din O.U.G. nr. 158/2005 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa indeplineasca stagiul minim de asigurare necesar deschiderii drepturilor prevazute la art. 2;

b) sa prezinte adeverinta eliberata de platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, dupa caz.

Prin exceptie, persoanele prevazute la art. 1 din O.U.G. nr. 158/2005 beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate fara prezentarea adeverintei, in cazul:

  • urgentelor medico-chirurgicale sau al bolilor infectocontagioase din grupa A,
  • in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 921/2020 privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la locatia declarata de acestea sau, dupa caz, in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora, precum si a Listei unitatilor sanitare de baza in care se trateaza persoanele bolnave, precum si in cazul carantinei.

De mentionat ca, adeverinta se elibereaza si in cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru ingrijirea copilului bolnav, precum si in cazul riscului maternal.

In cazul persoanelor asigurate in baza unui contract de asigurare, cota de contributie de asigurari sociale de sanatate se datoreaza si se achita de catre acestia. Venitul lunar pentru care se opteaza plata contributiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 3 ori a acestuia, cu exceptia persoanelor care opteaza pentru incheierea contractului de asigurare pentru a beneficia de concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate, pentru care venitul lunar pentru care se opteaza plata contributiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia.

Indemnizatia pentru carantina se suporta pentru o perioada de 5 zile din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in cazul in care se instituie masura carantinei la intoarcerea pe teritoriul Romaniei, pentru o persoana care s-a deplasat in interes personal intr-o zona in care la momentul deplasarii exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt patogen, in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul copilului cu afectiuni grave, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 18 ani.

Constituie contraventie desfasurarea activitatii de catre persoanele care desfasoara activitatea la unul dintre angajatori in perioada in care la celalalt/ceilalti angajator/angajatori a prezentat certificat/certificate de concediu medical. Contraventia se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, precum si neplata/recuperarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate.

De mentionat ca, tot, incepand cu data de 01.08.2021, „stagiu de cotizare” se inlocuieste cu sintagma „stagiu de asigurare”.

(Extras din OUG nr. 74/2021 publicata in M.Of., Partea I nr. 645 din 30.06.2021)

%d blogeri au apreciat: