Proiect de Lege pentru modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Propunere legislativa pentru modificarea  si completarea Ordonantei de urgenta  a Guvernului nr.  111/2010 privind  concediul  si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor,  precum  si pentru stabilirea unor masuri privind   recuperarea  debitelor  reprezentand  indemnizatie pentru cresterea copilului

In data de 03.04.2019 a fost adoptat in plenul Camerei Deputatilor, cu un numar de 254 voturi pentru, proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.
Astfel, Ordonanta de  urgenta  a  Guvernului nr.  111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata  in  Monitorul  Oficial  al  Romaniei,  Partea  I,  nr.  830  din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
Forma actuala
Forma asa cum va fi ea modificata
Dupa articolul  9, se introduce un nou articol, articolul  91, cu urmatorul cuprins:
Art. 9. – (1) Concediul si indemnizatia lunara prevazute la art. 2 alin. (1) si art. 5, precum si stimulentul de insertie prevazut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre nasteri sau, dupa caz, pentru fiecare dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2).
(2) Durata de acordare a concediului prevazut la art. 2 alin. (1) se prelungeste corespunzator in cazul suprapunerii a doua sau mai multor situatii de natura a genera acest drept.
(3) In cazurile prevazute la alin. (2) se acorda o singura indemnizatie, in cuantumul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta.
(4) Pe perioada suprapunerii situatiilor prevazute la alin. (2), cuantumul indemnizatiei lunare prevazut la art. 2 alin. (2) se majoreaza cu suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta, pentru fiecare dintre copii, incepand cu cel de-al doilea.
(5) Prevederile alin. (4) se aplica inclusiv pentru situatiile in care persoana se afla cu primul copil in perioada de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si naste un alt/alti copil/copii sau se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2).
 „Art. 91. – In situatia in care persoana care a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, naste unul sau mai multi copii sau se afla intr-o noua situatie dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) intr-o perioada de pana la 12 luni de la finalizarea concediului pentru cresterea copilului anterior, daca din calculul indemnizatiei conform art.  2  alin.  (2)  rezulta  un  cuantum al  indemnizatiei  lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit anterior nasterii celui din urma copil, se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita pentru copilul anterior.”
La  articolul  16 alineatul  (3), litera  c) se modifica  si va avea urmatorul cuprins:
c) realizeaza, in decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu, al caror nivel nu depaseste de trei ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2).
 „c) realizeaza, in decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu, al caror nivel net nu depaseste de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2).”
La  articolul  24, dupa  alineatul  (3) se introduce un  nou alineat, alineatul  (31), cu urmatorul cuprins:
(3) In situatia in care sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii pentru cresterea copilului prevazute la art. 2 alin. (2) au drept cauza culpa persoanei care le-a incasat, materializata prin folosirea de catre aceasta, cu intentie, a unor documente despre care cunostea ca au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de catre aceasta a unor date neconforme realitatii sau nedeclararea unor informatii, prevederile alin. (2) nu se aplica.
„(31) Nu se considera culpa a persoanei, in sensul prevederilor alin. (3), nedeclararea veniturilor pentru care persoana indreptatita si-a indeplinit obligatiile fiscale prevazute de lege, situatie in care se aplica dispozitiile alin. (2).”
La articolul  25, alineatul  (1) si litera b) a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(1) Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1). Perioada de acordare se stabileste de comun acord cu angajatul.
(2) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:
b) salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie prevazut la art. 7.
(1) Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1) si la art. 11 alin. (1) lit. a). Perioada de acordare se stabileste de comun acord cu angajatul.
b) salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie prevazut la art. 7 alin. (1);”
La articolul  25 alineatul  (2), dupa  litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
(2) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:
b) salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie prevazut la art. 7.
„c)  salariatei/salariatului  care  se  afla  in  concediul  pentru cresterea copilului prevazut de art. 11 alin. (1) lit. a).”
La  articolul  25, dupa  alineatul  (4) se introduc doua  noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
Art. 25- (1) Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1). Perioada de acordare se stabileste de comun acord cu angajatul.
(2) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:
a) salariatei/salariatului care se afla, dupa caz, in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
b) salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie prevazut la art. 7.
(3) Interdictia prevazuta la alin. (2) se extinde, o singura data, cu 6 luni, dupa revenirea definitiva a salariatei/salariatului in unitate.
(4) Prevederile alin. (2) si (3) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii.
(1) Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1) si la art. 11 alin. (1) lit. a). Perioada de acordare se stabileste de comun acord cu angajatul.
b) salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie prevazut la art. 7 alin. (1);”
„c)  salariatei/salariatului  care  se  afla  in  concediul  pentru cresterea copilului prevazut de art. 11 alin. (1) lit. a).”
„(5) In situatia prevazuta la art. 7 alin. (2), salariata/salariatul are obligatia de a anunta, in scris, angajatorul cu cel putin 30 de zile inainte, intentia de reluare a raportului de munca sau de serviciu.
(6) Este interzis angajatorului sa restrictioneze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de insertie prevazut la art. 7 alin. (2), daca acesta si-a indeplinit obligatia prevazuta la alin. (5).”
(*) Prevederile art. 91din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica si solicitarilor depuse anterior datei de intrare in vigoare a prezentei legi si pentru care decizia de admitere, de catre agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, nu a fost emisa pana la aceasta data.
(**)Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu  modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.52/2011, se actualizeaza in termen de 60 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(***) Acest proiect de lege urmeaza a fi promulgat de Presedintele Romaniei si publicat in Monitorul Oficial.

Autor: Marina Florina

Specialist in resurse umane, cu peste 17 ani experienta, indeplinesc nevoile si cerintele de personal. Ma recomanda o experienta dovedita prin buna administrare a dosarelor de personal, a calculului salariilor sau a recrutarii de personal. Sunt o persoana de echipa, empatica, posed o calitate ridicata a muncii si sunt extrem de auto-motivata.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: