Zile libere 2019

Asa cum v-am obisnuit in fiecare an, va prezint ma jos Calendarul zilelor libere legale in 2019:

 • 1 ianuarie (marti), 2 ianuarie (miercuri) — Anul Nou
 • 24 ianuarie (joi) — Ziua Unirii Principatelor Romane
 • 26 aprilie (vineri) — Vinerea Mare 
 • 28 aprilie (duminica), 29 aprilie (luni) — Pastele Ortodox
 • 1 mai (miercuri) — Ziua Muncii
 • 1 iunie (sambata) — Ziua Copilului
 • 16 iunie (duminica), 17 iunie (luni) — Rusaliile
 • 15 august (joi) — Adormirea Maicii Domnului
 • 30 noiembrie (sambata) — Sfantul Andrei
 • 1 decembrie (duminica) — Ziua Nationala a Romaniei
 • 25 decembrie (miercuri), 26 decembrie (joi) — Craciunul
 • doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.


Dupa cum bine am aflat din Media, mai multi parlamentari apartinand grupurilor UDMR, PSD si PNL au semnat o initiativa legislativa prin care vor ca Executivul sa hotarasca de la finalul anului sau pana la maximum data de 15 ianuarie a noului an zilele libere care succed sau preced sarbatorile nationale. Totodata, recuperarea acestor zile se va stabili prin aceeasi unica Hotarare de Guvern. ☺

Dar, Atentie! Acest proiect de lege nu se afla in vigoare, inca. Pentru ca prevederile sale sa se aplice este nevoie de votul Parlamentului, de promulgarea Presedintelui si de publicarea in Monitorul Oficial! 

De asemenea, prin Contractul Colectiv de Munca aplicabil sau Regulamentul Intern, dupa caz, se pot stabili si alte zile libere (articolul 143 din Codul Muncii republicat).

Articolele 140 si 141 din Codul Muncii republicat preved doua categorii de angajati care vor lucra in zilele de sarbatoare legala (daca e cazul):

 • angajatii din unitatile sanitare si cele de alimentatie publica, in scopul asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este oblicatorie;
 • angajatii din locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii angajatorului.

Acestora li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. Daca, din motive justificative, nu se acorda zile libere, angajatii beneficiaza pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.
Nerespectarea prevederilor Codului Muncii privind obligatia angajatorului de a acorda liber in zilele de sarbatoare legala, precum si compensarea muncii prestate cu timp liber corespunzator sau cu spor la salariu in cazul in care nu se acorda liber, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei.
Un An Nou Fericit va doresc!

Noutati legislative 2019

Iata ca Noul An bate la usa si ne aduce noi modificari. Dupa cum bine ati aflat deja din Media, in data de 28.12.2018 a fost adoptata o Ordonanta (n.r. OUG 114/2018) privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, aceasta fiind publicata azi, 29.12.2018 si in Monitorul Oficial. Aceasta Ordonanta aduce, printre altele, si stabilirea salariului  minim brut pe tara garantat in plata diferentiat pentru anumite domenii  de activitate, introducandu-se astfel masuri suplimentare pentru combaterea muncii la negru.
Dar, sa o luam pe indelete, spicuind din textul Ordonantei:
Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se mentine la 1.100 lei si incepand cu 1 septembrie 2019 valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 15% si este de 1.265 lei.
Incepand cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile ulterioare, se mentine la 640 lei si incepand cu 1 septembrie 2019 se majoreaza cu 10% si este de 704 lei.
In anul 2019, indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,20.
Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2019, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de incadrare, se majoreaza cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare prevazute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2018. Aceste prevederi nu se aplica personalului salarizat potrivit art. 11 si art. 13 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata, incepand cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditi. 
Prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 2019 – 2021, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzator acestora. Prin exceptie, pentru activitatea desfasurata de personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, se acorda drepturile prevazute de legislatia in vigoare in luna iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezinta solda de functie/salariul de functie cuvenit(a).
Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aduce modificari si ea. Astfel, dupa articolul 375 se introduce un articol nou, art.375^1, cu urmatorul cuprins: ”Art. 375^1- Persoanele juridice care realizeaza incasari din activitati publicitare la produse din tutun si bauturi alcoolice contribuie cu o cota de 12% din valoarea acestor incasari, dupa deducerea taxei pe valoarea adaugata, care se constituie venit la bugetul de stat.”
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, se modifica si completeaza dupa cum urmeaza:

La Articolul 4 se introduc 3 noi alineate, respectiv alineatele (6), (7) si (8),cu urmatorul cuprins:
„(6) O persoana nu poate presta activitati in regim zilier mai mult de 120 de zile in decursul unui an calendaristic, indiferent de numarul de beneficiari, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile in decursul unui an calendaristic.
(7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice in mod continuu in activitatile de tip zilier.
(8) Daca activitatea depusa de zilier necesita o perioada mai mare decat cea prevazuta la alin.(7), acesta poate fi utilizat pe baza de contract de munca pe perioada  determinata.”
Alineatul (1) de la Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” (1) Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:
a) agricultura, vanatoare si servicii anexe – diviziunea 01;
b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit si acvacultura – diviziunea 03;”
La alineatul (1) de la articolul 14, dupa litera h) se introduce o noua litera, respectiv litera j), cu urmatorul cuprins:
„j) nerespectarea de catre zilier a prevederilor art.4, alin.(6) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei.”
Alineatul (3) al articolului 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.”

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

La articolul 60, dupa punctul 4 se introduce un nou punct,  punctul 5  cu urmatorul cuprins:”5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru  care sunt indeplinite urmatoarele conditii:a) angajatorii desfasoara activitatii  in sectorul constructii care cuprind: i) activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 – Sectiunea F –CONSTRUCTIIii) domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN:2312- Prelucrarea si fasonarea sticlei plate; 2331- Fabricarea placilor si dalelor din ceramic;2332- Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa;2361- Fabricarea produselor din beton pentru constructii;2362- Fabricarea produselor din ipsos pentru contructii;2363- Fabricarea betonului;2364- Fabricarea mortarului;2369- Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;2370- Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;2512- Fabricarea de usi si ferestre din metal;2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;0811- Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;0812- Extractia pietrisului si nisipului;711- Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica;b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala, calculata cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea; c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), realizate de persoanele fizice  pentru care se aplica scutirea, sunt cuprinse intre 3.000 si 30.000 lei lunar, inclusiv si sunt realizate in baza contractului individual de munca;d) scutirea se aplica potrivit instructiunilor la ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii, prevazut la art. 147 alin. (17), iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate reprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor de aplicare a scutirii.”
Dupa articolul 138 se introduce un nou articol, articolul 1381 care va avea urmatorul cuprins:”ART. 1381Prevederi speciale pentru domeniul constructiilor     (1) In perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati  in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art 60 pct. 5, cota contributiei de asigurari sociale prevazuta la art. 138 lit.a) se reduce  cu cota de 3,75%. (2) Persoanele prevazute la alin. (1) care datoreaza contributia la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de la plata acestei contributii in limita cotei prevazute la alin. (1).(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica potrivit instructiunilor la ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii, prevazut la art. 147 alin. (17).”

Astfel, in domeniul constructiilor, in perioada 01.01.2019 – 31.12.2028, cota CAS in conditii normale de munca, datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati va fi de 21,25%.

Articolul 140 se modifica si va avea urmatorul cuprins:”Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora(1)    Pentru persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale o reprezinta suma castigurilor brute prevazute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra carora se datoreaza contributia, pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite, speciale sau in alte conditii de munca.(2) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorata de angajatorii care desfasoara activitati  in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art 60 pct. 5, veniturile  din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu acesti angajatori, in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv.”
La articolul 146, alineatele (5) si (51) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:”(5) Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si de catre institutiile prevazute la art. 136 lit. d) – f) se realizeaza prin aplicarea cotelor stabilite potrivit art. 138 lit. a) sau art. 1381, dupa caz, asupra bazelor lunare de calcul prevazute la art. 139, art. 143 – 145, dupa caz, in care nu se includ veniturile prevazute la art. 141 si 142.(51) Contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, calculata potrivit alin. (5), nu poate fi mai mica decat nivelul contributiei de asigurari sociale calculate prin aplicarea cotelor stabilite potrivit art. 138 lit. a) sau art. 1381, dupa caz, asupra salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.”
La articolul 146, dupa alineatul (54) se introduce un nou alineat, alineatul (55), cu urmatorul cuprins:„(55) In situatia in care, prin hotarare a Guvernului se utilizeaza, in aceeasi perioada, mai multe valori ale salariului minim brut pe tara, diferentiat in functie de studii, de vechime sau alte criterii prevazute de lege,  in aplicarea prevederilor alin. (51) se ia in calcul valoarea salariului minim brut pe tara prevazuta pentru categoria de persoane pentru care se datoreaza contributia.”

Adica, 2080 lei, inclusiv pentru contractele part-time.

 La articolul 154 alinatul (1),  dupa litera q) se introduce o noua litera, litera r)  cu urmatorul cuprins:„r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati  in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5, in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv.” 

Astfel, persoanele care desfasoara activitate in baza contractelor de munca incheiate cu angajatori ce activeaza in domeniul constructiilor, vor fi scutite de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in perioada 01.01.2019 – 31.12.2028.

Articolul 220.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:” Cota contributiei asiguratorie pentru munca (1)  Cota contributiei asiguratorie pentru munca este de 2,25%.        (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, cota contributiei asiguratorie pentru munca se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale constituit in baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, in cazul angajatorilor care desfasoara activitati  in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art 60 pct. 5.”
La articolul 220.6, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:”(41) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, contributia asiguratorie pentru munca incasata la bugetul de stat de la angajatorii care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art 60 pct. 5, se distribuie integral la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale constituit in baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare.”

Legea 53/2003 – Codul Muncii:

Dupa alineatul (1^) al articolului 164 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alin. (1^3), cu urmatorul cuprins:„(1^3) Prin hotarare a Guvernului se poate stabili salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anumite domenii de activitate. ”

Astfel, pentru a pune in aplicare cu prevederile Acordului incheiat in data de 29.11.2018 intre Guvernul Romaniei si Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii pentru sectorul constructii se vor crea premisele pentru completarea cadrului normativ de nivel primar cu posibilitatea de a reglementa prin hotarare a Guvernului  niveluri ale salariului minim brut pe tara garantat in plata diferentiate pe domenii de activitate. 

 • N.R. Deducand din textul Ordonantei, salariul de baza minim diferentiat pentru ramura constructiilor in perioada 01.01.2019 – 31.12.2028 va fi de 3000 lei fara a include sporuri si alte adaosuri pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe luna.

11 Motive sa Alegi Pontajul Online cu iFlow app

Astazi o sa iti fac cunostinta cu o aplicatie de pontaj care va schimba radical modul in care te gandesti la timpul de lucru al angajatilor, la rapoartele obligatorii conform legii si la emiterea de adeverinte! Cu iFlow, o sa descoperi brusc ca ai cu peste 75% mai mult timp in care sa te ocupi de afacerea ta. Cred ca asta m-a cucerit si poate din acest motiv tin sa iti prezint aplicatia. 

De ce e IFlow o solutie smart?

iFlow, cea mai noua aplicatie de pontaj, are o interfata usor de folosit pentru antreprenori si genereaza documente utile pentru contabili.

Am scris “aplicatie” din obisnuinta, dar e un software online de pontaj. Stabilesti in timp real programul mai multor salariati si nu mai e nevoie sa calculezi pontajul, zilele de concediu sau ore suplimentare. Aplicatia va face asta automat in functie de cererile depuse de personal. 

Citeste mai jos pentru a afla motivele pentru care zeci de companii trec pe iFlow, desi nimeni nu pare sa vorbeasca despre ea. 

 1. Te ajuta sa organizezi situatia angajatilor mai repede, mai usor.
 2. Iti aduce o interfata in care ai evidenta orelor suplimentare, a invoirilor si a zilelor de concediu pentru intregul personal.
 3. E online. Daca acest lucru nu ti se pare prea important acum, dupa ce te vei obisnui sa ai acces la toate datele, de pe orice dispozitiv, oricand si de oriunde, nu vei vrea sa mai renunti la ele.
 4. Este potrivita atat pentru cei care lucreaza de la birou, cat si pentru cei care lucreaza pe teren sau care sunt nevoiti sa faca frecvent deplasari in interes de serviciu.
 5. Deleaga o parte din activitate angajatilor, si automatizeaza restul actiunilor necesare efectuarii pontajului.
 6. Calculeaza automat orele lucrate, orele suplimentare, astfel termini pontajul intr-o secunda si nu ramane loc pentru erori.
 7. Genereaza rapoarte: Foaia Colectiva de Prezenta, Condica de Prezenta, tichete de masa, concediu medical si altele. 
 8. Poti seta programul salariatilor tai cu ora de inceput si de sfarsit.
 9. Nu mai este nevoie sa apelezi la contabil sau la departamentul de HR pentru adeverinte, le gasesti in aplicatie gata de imprimat.
 10. Genereaza cereri completate automat cu datele angajatilor.
 11. Poti crea intervale de timp speciale precum evenimente personalizate pentru deplasari in interes de serviciu, lucrari la sediul clientului, cursuri, team building si altele. iFlow se adapteaza cu usurinta domeniului in care activeaza compania ta.


Vrei sa afli mai multe? Eram sigura ca asta o sa iti starneasca curiozitatea!

Cum functioneaza aplicatia de pontaj iFlow?

Imagineaza-ti zilele de lucru ale angajatilor tai ca pe o petrecere in gradina, vara. Unii ajung mai devreme, altii mai tarziu, discutiile se desfasoara rapid intre mai multi interlocutori, uneori si intre grupuri diferite. Tu, administratorul, esti gazda care trebuie sa tina pasul si sa consemneze tot, pentru ca la sfarsitul lunii fiecare salariat sa fie platit corespunzator. Aplicatia te ajuta sa inregistrezi aceste “discutii” si sa regasesti rapid toate datele in rapoarte precise.  

In panoul General poti vizualiza tot personalul companiei cu activitatile pe care le introduc.
In iFlow “Evenimentele” sunt modificari aduse programului de lucru stabilit de catre angajator.  Acestea sunt de patru tipuri: concediu de odihna, alte concedii, ore suplimentare si invoiri. 

Datorita panoului general, poti evita situatiile in care doi angajati isi programeaza concediul in acelasi interval de timp. Fiecare salariat poate fi identificat usor, dintr-o privire, iar acesta zona poate oricand inlocui sedinta dedicata discutarii zilelor libere sau de concediu pentru ca toti utilizatorii vizualizeaza acest panou.

Poti vedea usor cine este prezent sau absent de la locul de munca si ai control deplin. Doar tu, ca administrator, poti aproba sau respinge programarile de concediu, orele suplimentare sau invoirile, daca alegi sa faci asta.

La Rapoarte gasesti o multime de situatii pe care le poti genera automat, fara a fi nevoit sa le mai completezi manual. Poti imprima Foaia Colectiva de Prezenta sau Condica de Prezenta cu un singur click.

 


Cu iFlow ai control deplin, fara efort.

Poti stabili Programul de Lucru pentru fiecare angajat in parte, cu ore de inceput si de sfarsit, exact asa cum ai nevoie. Il gasesti in meniul Admin. Datele pe care le setezi in programul de lucru vor fi folosite in continuare de pontaj si de rapoarte.   


Lista de sarbatori legale in vigoare, in Romania, este si ea integrata in aplicatie. Mai mult de atat, aceasta este actualizata imediat ce legea este modificata si poate fi descarcata cu un click, de pe butonul “Actualizati lista”. Ai libertatea sa configurezi aceasta lista si sa adaugi zile libere legale daca ai nevoie. Aceasta functie este utila atunci cand ai angajati de religii diferite. Gasesti aceasta functie in meniul Admin, rubrica Zile libere legale.

 In loc de o concluzie:

Puteti utiliza aplicatia in mod gratuit pe site-ul lor (https://iflow.ro). Trebuie doar sa iti creezi un cont. Aplicatia este utila pentru antreprenorii care vor sa eficientizeze pontajul, procesele de HR si gestiunea timpului lucrat de personal. 

Daca ai incercat deja aplicatia de pontaj iFlow si ai recomandari de imbunatatire a aplicatiei, echipa care produce aplicatia se va bucura sa le primeasca. Scrie-ne comentariu si impartaseste experienta ta cu noi. 

Majorarea salariului minim de la 01.01.2019

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 1045 din 10 decembrie 2018, a fost publicata Hotararea nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
Astfel:

Art. 1. – (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43 lei/ora.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora.
Art. 2. – In aplicarea prevederilor art. 164 alin. (12) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2.080 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
Art. 3. – La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 950 din 29 noiembrie 2017, se abroga.

Nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei!

In practica, pentru majorarea salariului minim se foloseste atat Actul Aditional, cat si Decizia Colectiva. 
Actul Aditional se intocmeste atunci cand intervin modificari ale unor elemente din contractul individual de munca prin ACORDUL PARTILOR. Decizia Colectiva se intocmeste atunci cand intervin modificari prin efectul Legii, in acest caz printr-o Hotarare de Guvern. Tot Act Aditional se intocmeste si atunci cand Societatea are incheiat Contract Colectiv de Munca la Nivelul Unitatii.
Inregistrarea si transmiterea salariului in Registrul General de Evidenta al Salriatilor – REVISAL, se face in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificării (art. 4 alin. 3 din H.G. 905/2017). In cazul deciziei, inregistrarea se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat la cunostinta de continutul Actului Normativ ce produce modificarea.
Constituie contraventie si se sanctionează cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei, netransmiterea modificarilor aduse datelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. d) -h) „salariul”, in termenele prevazute la art. 4 alin. (2) și (3) din H.G. 905/2017!

Mai jos, redau un model de Decizie pentru majorarea salariului minim:

ANTET

DECIZIA nr. ………………..
din data de 10.12.2018

Art.1. In conformitate cu prevederile H.G. nr. 937 din data de 10.12.2018 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu 01.01.2019, se majoreaza salariile de baza pentru urmatorii salariati, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.
Numele si prenumele
Nr. C.I.M./ Data
Functia/Meseria
Salariu vechi (lei)
Salariu nou
(lei)
Semnatura salariat

Art.2. Prezenta decizie se aplica tuturor salariatilor prevazuti la art.1, restul clauzelor contractului individual de munca sunt conform prevederilor Legii 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare si raman neschimbate.
Art.3. Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta tuturor salariatilor mentionati la art. 1, si va produce efecte incepanad cu data de 01.01.2019.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se insarcineaza Departamentul Resurse Umane.

ADMINISTRATOR,
……………………………………….

Si un model de Act Aditional pentru majorarea salariului minim:

SC _________________                                                       
CUI ____________; J______________
SEDIU SOCIAL : __________________________
Tel. _____________________

Act aditional nr. _____________ /_________________,
La contractul individual de munca
înregistrat în registrul general de evidentă  al  salariatilor sub nr. __________/________________
Incheiat astazi , _____________  intre:
Angajatorul  persoana juridica __________________ , cu sediul _____________ , inregistrata la Registrul Comertului ___________sub nr. _____________, avand Cod fiscal ____________, telefon _____________,  prin reprezentat legal ______________, in calitate de Administrator
si
Salariatul _______________ domiciliat  in ________________, avand CNP ________________  , angajat in functia de ____________________,
In temeiul  prevederilor art. 17 alin. (5) din Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare, partile convin de comun acord urmatoarele :
Art.1: Cap. J “ Salarizare “ al contractului individual de munca, se completeaza  la punctul (1) “Salariul de bază lunar brut”, dupa cum urmeaza :
Se modifica salariul de baza lunar brut de la ………. lei, la ………… lei.
Art.2: Celelalte elemente ale contractului individual de munca raman neschimbate.
Art.3: Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa-si produca efectele incepand cu data de 01.01.2019.

Reprezentant legal angajator ,                                                        Salariat ,
Administrator                                                                                     
Am primit un exemplar, salariat ______

Totodata, pentru stabilirea corecta a salariului minim pentru studii superioare, este bine sa avem la dosarul de personal si declaratia de mai jos:

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE (DOAR PENTRU CEI CE URMEAZA SA FIE INCADRATI PE POSTURI CE NECESITA STUDII SUPERIOARE!!!)

Subsemnatul ………………………….. cetatean ……………………………, nascut la data de ……………………….., in localitatea ……………………………, de sex …………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in …………………..,str. ………………………. nr. …….., bloc …….., scara …….., etaj ……, apart. ……., sector/judet …………………., posesor  al  ………………, seria  ………… nr.  ……………….. eliberat de  ………………………..la  data  de ……………….., cod numeric personal ……………………………………………….,
Cunoscand dispozitiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere urmatoarele:
Am mai avut raporturi de munca timp de cel putin 1 an, in meseria/functia pe care urmeaza sa fiu angajat la aceasta societate, urmand sa aduc documente justificative in acest sens (copie dupa adeverinta de vechime de la fostul angajator),
Nu am mai avut raporturi de munca pana in prezent.
Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesara la angajare pentru calcularea vechimii in specialitatea studiilor superioare in vederea stabilirii salariului de baza conform legislatiei in vigoare.
Data, ……………………….

                                                DECLARANT,
…………………………………………
                                   (nume, prenume si semnatura)

%d blogeri au apreciat: