Zile libere in 2017

Zile si sarbatori legale in care nu se lucreaza:


 • 1 si 2 ianuarie – Anul Nou;

 • 24 ianuarie – Ziua Principatelor Unite;

 • 16 aprilie si 17 aprilie – Prima si a doua zi de Pasti;

 • 1 mai – Ziua internationala a muncii;

 • 1 iunie – Ziua Copilului;

 • 4 iunie si 5 iunie – Prima si a doua zi de Rusalii;

 • 15 august – Adormirea Maicii Domnului;

 • 30 noiembrie – Sfantul Andrei;

 • 1 decembrie – Ziua Nationala;

 • 25 si 26 decembrie – Prima si a doua zi de Craciun.
Totusi, Codul Muncii republicat prevede doua categorii de angajati care vor lucra in zilele de sarbatoare legala (daca e cazul):
 1. angajatii din unitatile sanitare si cele de alimentatie publica, in scopul asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este oblicatorie;
 2. angajatii din locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii angajatorului.

Acestora li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. Daca, din motive justificative, nu se acorda zile libere, angajatii beneficiaza pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucruIn plus, daca ziua de sarbatoare legala este intr-o zi de rapaus saptamanal, sporul acordat este de 200%.

Nerespectarea prevederilor Codului Muncii privind obligatia angajatorului de a acorda liber in zilele de sarbatoare legala, precum si compensarea muncii prestate cu timp liber corespunzator sau cu spor la salariu in cazul in care nu se acorda liber, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei.

Noua valoare a unui tichet de masa – 1 decembrie 2016

Conform Legii 218/2016, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 931 din 18.11.2016, valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 15 lei si se aplica incepand cu data de intai a lunii urmatoare publicarii legii in Monitorul Oficial, adica 01.12.2016.
De retinut faptul ca angajatorii nu sunt obligati sa acorde tichete de masa cu valoarea lor maxima, ci doar sa se incadreze in ea.


Noi obligatii ale angajatorilor 2016

Odata cu intrarea in vigoare a H.G. 877/2016 privind modificarea si completarea H.G. 500/2011 privind Registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale, 
la incetarea activitatii salariatului/persoanei platite din fonduri publice, angajatorii au obligatia sa ii elibereze acestuia o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate.
Neeliberarea adeverintei salariatului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1000 lei. 
Totodata, la solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligati sa ii elibereze acestuia un extras din registrul privat/public, datat si certificat ”conform cu originalul”, sau o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, asa cum rezulta din registrul privat/public si din dosarul personal/profesional, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.
In plus, orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la Inspectia Muncii date din registrul privat/public cu privire la activitatea pe care a desfasurat-o in calitate de angajat/persoana platita din fonduri publice, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, intr-un termen de 5 zile de la data solicitarii.

Data intrarii in vigoare a celor prezentate mai sus: 28.11.2016.

%d blogeri au apreciat: